OZPS za 2016 rok

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 16 a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) organ wykonawczy gminy i powiatu zobowiązany jest przedstawić co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”, która scalana na poziomie regionalnym w raport wojewódzki przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, przedstawiana jest do zatwierdzenia do dnia 30 czerwca każdego roku Sejmikowi Województwa i przekazywana do Wojewody.

Wyróżnienia "Zawsze pomocni" za 2016 rok przyznane

Samorząd Województwa Mazowieckiego od kilku lat kultywuje tradycję wręczania wyróżnień pod nazwą "Zawsze Pomocni" przyznawanych osobom a także jednostkom pomocy i aktywnej integracji z terenu województwa mazowieckiego, szczególnie wyróżniającym się codzienną pracą na rzecz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Mazowsza oraz realizujących ze szczególnym zaangażowaniem swoje zadania.

Ocena zasobów pomocy społecznej (...) za 2015 rok

W dniu 11 lipca 2016 roku na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 102/16 została przyjęta „Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w województwie mazowieckim za 2015 rok”.

Strony

Piotr Nowak-Skyrpan

  • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43/44
  • Email: napisz

Ireneusz Lemański

  • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43/44
  • Email: napisz

Tomasz Błacha

  • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43/44
  • Email: napisz

Obserwatorium Integracji Społecznej

  • Nowogrodzka 62A
  • 02-002 Warszawa
  • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43/44
  • Email: napisz