Skuteczności pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego

W dniach 7-8 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt „Skuteczności pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego” pod patronatem marszałka Województwa Mazowieckiego. Konferencja połączona była z obchodami Dnia pracownika Socjalnego.

OZPS za 2017 rok

Zgodnie z zapisami art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zadaniem gminy, powiatu i samorządu województwa jest przygotowanie każdego roku oceny zasobów pomocy społecznej (zwanej dalej Oceną zasobów) w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Przygotowana Ocena zasobów powinna zostać przedstawiona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu.

OZPS za 2016 rok

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 16 a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) organ wykonawczy gminy i powiatu zobowiązany jest przedstawić co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”, która scalana na poziomie regionalnym w raport wojewódzki przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, przedstawiana jest do zatwierdzenia do dnia 30 czerwca każdego roku Sejmikowi Województwa i przekazywana do Wojewody.

Strony

Piotr Nowak-Skyrpan

  • Tel: (22) 692 46 29 wew. 207
  • Email: napisz

Ireneusz Lemański

  • Tel: (22) 692 46 29 wew. 214
  • Email: napisz

Tomasz Błacha

  • Tel: (22) 692 46 29 wew. 210
  • Email: napisz

Obserwatorium Integracji Społecznej

  • Nowy Zjazd 1
  • 00-301 Warszawa
  • Budynek MCS / IV piętro
  • Email: napisz