Współpraca województwa mazowieckiego z ESN

European Social Network jest organizacją zrzeszającą osoby i instytucje z 28 krajów Unii Europejskiej, które odpowiadają za planowanie i kontraktowanie usług społecznych finansowanych ze środków publicznych. Z jej przedstawicielami 5 lipca br. spotkał się wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

ESN zrzesza publiczne służby socjalne w Europie, a ponadto stwarza warunki do wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych między służbami pomocy i integracji społecznej. Działania te mają także na celu podniesienie jakości i efektywności rozwiązań w zakresie pomocy społecznej we wszystkich krajach europejskich.

W Polsce dużą wagę organizacja przykłada do deinstytucjonalizacji polityki pomocy społecznej, promując delegowanie decyzyjności z organów centralnych do organów i instytucji będących najbliżej osób potrzebujących. Przedstawiciele European Social Network, chcieliby, aby województwo mazowieckie było liderem, który przyspieszy proces deinstytucjonalizacji w polskiej polityce społecznej. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie omówione zostały plany współpracy pomiędzy władzami Mazowsza a ESN.

Gośćmi wicemarszałka byli: John Halloran – Chief Executive i Alfonso Lara Montero – Policy and Research Officer. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele polskiej grupy roboczej: Lidia Ułanowska – zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Katarzyna Komoń – dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie, Piotr Nowak-Skyrpan – kierownik Wydziału ds. Badań Społecznych – Obserwatorium Integracji Społecznej MCPS, Artur Urant – psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

Dzięki zaproszeniu władz ESN, przedstawiciele naszego województwa mieli już dwukrotnie możliwość uczestniczenia w warsztatach  edukacyjnych, które odbyły się w Wielkiej Brytanii (Brighton) i w Czechach (Praga).

Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął w ubiegłym roku działania, których celem jest członkostwo w ESN – prestiżowej organizacji działającej na rzecz podwyższania standardów świadczenia usług społecznych. Efektem była współpraca nawiązana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i European Social Network podczas współorganizacji XIX Europejskiej Konferencji Służb Społecznych pod hasłem „Tworzenie aktywnego i opiekuńczego społeczeństwa: innowacja, udział, wspólnota”.

W kwietniu 2012 roku, Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymał zgodę Ministra Spraw Zagranicznych na przystąpienie do European Social Network.

Członkami European Social Network mogą być m.in. władze samorządowe szczebla, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,  odpowiedzialne za kreowanie polityki społecznej w regionie. Polskimi reprezentantami w ESN są obecnie Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Piotr Nowak-Skyrpan

  • Tel: (22) 692 46 29 wew. 207
  • Email: napisz

Ireneusz Lemański

  • Tel: (22) 692 46 29 wew. 214
  • Email: napisz

Tomasz Błacha

  • Tel: (22) 692 46 29 wew. 210
  • Email: napisz

Obserwatorium Integracji Społecznej

  • Nowy Zjazd 1
  • 00-301 Warszawa
  • Budynek MCS / IV piętro
  • Email: napisz